EN MK
Some pic

28.02.2024

Годишен извештај финансов дел 2023год.

    Остварени резултати за период од 0...
Повеќе

28.02.2024

Годишен извештај од 01.01.2023 до 31.12.2023

  Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" С...
Повеќе

28.02.2024

Биланс на состојба за 2023год.

  ПРИЛОГ 1            ...
Повеќе

28.02.2024

Биланс на успех за 2023год.

ПРИЛОГ 2 Назив на друштвото ЈП ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА Адрес...
Повеќе

ПАРКИНГ

corresponding_services_image

Паркирањето во Струмица може да го изведете на затворен или отворен јавен паркинг. Подземниот паркинг работи со капацитет...

Повеќе

ПАЈАК

corresponding_services_image

Пајак службата работи во две смени од 07:00 до 21:00 часот од понеделник до петок и од 07:00 до 17:00 часот во сабота...

Повеќе

ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

corresponding_services_image

Одржувањето на јавното осветлување на тери-торијата на општина Струмица подразбира обновување и замена на...

Повеќе

ЗА НАС

Современиот начин на живот предизвикува динамично темпо на функционирање во сите сфери на општественото живеење. Поголемата економска развиеност бара осовременување и проширување на капацитетите на движење а со тоа и зголемување на потребите на корисниците на сите услуги. Паркирањето и движењето низ главните сообраќајници во градот Струмица претставува проблем кој влијае на сите учесници во сообраќајот. Возачите минуваат многу време во потрага по паркинг место, а пешаците неможат слободно да движат заради метежот предизвикан од возилата и узурпираноста на дел од тротоарите. Јавното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори “Паркиралишта Струмица” - Струмица е основано во 2008 година со цел на системски начин да се реши проблемот со паркирањето на моторните возила во градот Струмица со определување и уредување на паркинг места и паркиралишта, а со тоа да придонесе за подобрување на комуналниот ред во градот. Дополнително од 2013та год. претпријатието ги превзеде и надлежностите во делот на одржување на уличното осветлување, што подразбира вршење на работите за функционирање и споведување на координативно стручна функција во насока на моделирање и зајакнување на системот на услуги на јавното осветлување.

About_us_image
Icon_for_info

ИНФОРМАЦИИ

Струмица како град го достигнува својот максимум во економскиот и технолошкиот развој, а со тоа се наметнува и потребата на решавање на веќе идентификуваниот проблем со проточноста и нормалното одвивање на сообраќајот. По теркот на многу современи европски метрополи кои го имаат воспоставено системот на ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ, основна наша цел е да се воведе организација на сообраќајот во мирување, како и да се зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот...

Повеќе
Icon_for_gallery

ГАЛЕРИЈА

Image_for_gallery

Icon_for_map

МАПА

gallery image

КОНТАКТ

034 343 787


034 511 866


034 552 009

Јавно претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори


"Паркиралишта Струмица" Струмица,


 бул. Маршал Тито бб,


Струмица